Adatvédelmi irányelvek

GDPR adatkezelési irányelvek a Cleartex Kft. által üzemeltetett weboldalak és webáruházak esetén.

Kelt: 2019.11.01. | Cleartex Kft. 2040 Budaörs, Gyár u. 2.| Érvényes: visszavonásig

WEBOLDAL ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A(z) Cleartex Kft. – továbbiakban Vállalkozás – jelen adatvédelmi tájékoztató közzététele útján tesz eleget az érintettek személyes adatok kezelésére vonatkozó, a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE által előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségének, amelynek értelmében a Rendelet vonatkozó cikkei szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell az adatkezeléssel érintettek rendelkezésére bocsátani.

I. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

A Vállalkozás tájékoztatja az érintettet, hogy személyes adatainak kezelése körében adatkezelőnek minősül. CÉGNÉV: Cleartex Kft.
SZÉKHELY: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 13-09-095801
ADÓSZÁM: 24659031-2-13
TELEFON: 23 887 400
ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ NEVE: Balla Elek
KÉPVISELŐ NEVE: Huber Ilona Katalin
E-MAIL: clearrent@cleartex.hu
WEBOLDALAK: clearrent.hu

A személyes adatokat a Vállalkozás a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve a Vállalkozás részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg, a Vállalkozás által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.

II. AZ ADATFELDOLGOZÓ(K) MEGNEVEZÉSE

A Vállalkozás az általa önkéntes hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok körében megbízott külső adatfeldolgozót vesz igénybe internetes honlapjának üzemeltetése, karbantartása céljából.

CÉGNÉV: Sybell Informatika Kft.
SZÉKHELY: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/b 2. em. 206.
ADATKÖZPONT: ISZT – BIX, 1132 Budapest Victor Hugo u. 18-22.
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-293034
ADÓSZÁM: 25859502-2-42
TELEFON: +36 1 707 6726
ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ NEVE: Szilvágyi Ferenc
KÉPVISELŐ NEVE: Szilvágyi Ferenc
E-MAIL: info@sybell.hu
WEBOLDAL: sybell.hu GDPR adatkezelési irányelvek a Cleartex Kft. által üzemeltetett weboldalak és webáruházak esetén.
TEVÉKENYSÉG: szerverbérlés, elhelyezés, üzemeltetés

További részletek a letölthető GDPR linken olvashat>>