Jetmat

JETMAT® A JÖVŐ FENNTARTHATÓ TISZTASÁGA

A JETMAT® BEMUTATÁSA

ISMERTETÉS

A JETMAT® egy felületaktív, strukturált felszínű preventív tisztító rendszer, mely a szennyezett áthaladó felületen – azok barázdált, mélységében is differenciált felszínével való közvetlen érintkezés során – erős és aktív tisztító hatást fejt ki. A felhasználó egyszerűen áthalad a felszínen és eközben az egymáshoz kapcsolódó modulokból kilövellő víz, vagy tisztító folyadék hatására megtisztul a járófelület. A tisztítást követően a szőnyeg sűrített levegővel szárítást is végez, így a belépők nem csak tiszta, de cseppmentes cipővel haladhatnak tovább.
A LEGO® szerűen, egyedi miniatűr modulokból felépülő JETMAT® járófelület-tisztító és fertőtlenítő felszín tetszőleges méretű és formájú lehet igazodva a megrendelő igényeihez. Felszínén bárhol azonos hatékonysággal létrejöhet a tisztítás. A JETMAT® kezelése nem igényel speciális ismereteket, használata érthető, veszélytelen és könnyen elsajátítható, üzemeltetése gazdaságos és környezetbarát. Karbantartása és szervizelése gyors és egyszerű, élettartama magas, működése meggyőző, eredményes és megbízható, továbbá tökéletesen illeszkedik a XXI. század elvárható műszaki színvonalához.

MŰKÖDÉS ANALÍZIS

A JETMAT® az áthaladó szennyezett járófelületek egyedi formáját időben és térben lekövető működési logikáján alapuló – a teljes felületen homogén, egyenértékű – preventív tisztítást végez. A JETMAT® homogén eloszlású, nagy felbontású, jelentős mozgási energiájú lendületes „vízsugár-szőnyege”, valamint időzített és paraméterezett sűrített levegős cseppmentesítő környezete együtt elegendő felületegységenkénti tisztító képességet, közvetlen lerakódás megbontó és nedvesség eltávolító hatást fejt ki. Egyszerűen rá kell állni a JETMAT® tisztítómátrix felszínére, ill. normál gyaloglási tempóban át kell haladni rajta, ez idő alatt a rendszer funkcionálisan digitalizálja (észleli és feldolgozza) a szennyezett járófelület pillanatnyi pozícióját és alakját, miközben azonnal elvégzi a teljes feltáró mélységi tisztítást, ügyelve rá, hogy ez alatt csak a talp felszíne és mélyebb barázdái lehessenek nedvesek.

A JETMAT® másodpercek alatt elvégzi a járófelület nedves tisztítását és annak leszárítását, így amint áthaladunk a tisztítóberendezés felszínén, még a mélyen barázdált járófelület is tiszta és csepegő nedvességtől mentes lesz. A JETMAT® alkalmazható alacsony hőmérsékletű (0-5°C), de akár (-15…-20°C) fagyos környezetben is, mivel igény esetén saját belső melegen tartó szabályozott áramlású keringési rendszerrel is ellátható. Így a teljes tisztítófelület melegen tartható, mialatt a meleg/forró tisztítófolyadék és sűrített levegő együtt betölti feladatát, ez alatt nincs lefagyás veszély így extrém hidegben is garantálható a nagy hatékonyság.

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

A JETMAT® sokoldalú alkalmazási lehetőségei segítségével egészen a járványügyi fertőtlenítés emelt szintű minőségi és higiéniás elvárásáig, a legtöbb járófelület magas hatásfokkal gyorsan letisztítható. A JETMAT® fejlett öndiagnosztikai képességei a rendszer elsődleges főparamétereinek meghatározásán és a helyes működésének ellenőrzésén túl kiterjedhetnek a járófelületről eltávolított szennyeződések fizikai/kémiai elemzésére is. Ezzel időben és térben egyaránt valós képet lehet formálni a tisztított övezet környezetében megjelenő esetleges veszélyes szennyeződésekről. Fokozott környezetvédelmi megfelelőség és az optimális üzemeltetési feltételek elérése érdekében a JETMAT® víztisztító és visszaforgató rendszerrel is fel lehet szerelni.
Szükséges, indokolt esetben (pl. egyes ipari folyamatoknál), ha környezetre ártalmas kémiailag aktív vegyszerek alkalmazása is előírás, a JETMAT® ezeket zárt és ellenőrzött cirkulációs rendszerben tartva megelőzi, a nem kívánt másodlagos környezetszennyezést is.

A JETMAT® egy reflexív – kivételesen gyors reagálású – tisztító rendszer, mely potenciálisan aktív állapotban folyamatos készenlétben áll, de amíg nem érintkezünk a felszínével, addig nyugalomban marad. Erre a nyugalmi állapotra minden tisztítási ciklus után azonnal automatikusan visszaáll, tehát az energia felhasználása is ehhez igazodik, így a nagy hatásfokú reflexív tisztítási képességhez minimális kontrollált energiafelhasználás társul.

Egy tisztítóberendezés elfogadottságát pozitívan befolyásolja a kedvező ár/érték arány, a kiemelkedő tisztítási képességek, a magas minőség, a jelentős hozzáadott érték, a kiváló működési paraméterek, a kiemelkedő várható élettartam és garanciális időszak, az egyszerű karbantartás, az olcsó szervizelés, a szakmai elismerések, és a folyamatos fejlesztések, melyek egyedivé teszik a JETMAT® tisztítómátrixot.

EGYEDI FEJLESZTÉSEK

Alkalmazott módszerében a JETMAT® tisztítómátrix az intenzív és hatékony preventív beavatkozásra helyezi a hangsúlyt, azonnali, alapos, mélyreható vízbázisú tisztító kezelés alá vonva az áthaladó/átgördülő szennyeződés-transzfer járófelületeket.

A JETMAT® egy aktív, funkcionálisan automatizált, gyors reagálású, preventív járófelület tisztító rendszer, ami minden esetben emberi beavatkozás nélkül a rajta történő áthaladás során azonnal és automatikusan elvégzi a járófelületek tisztítását. Még változékony környezeti hatások és eltérő felhasználási helyszínek esetén is meggyőzően elejét veszi a szennyeződések szétterjedésének.

A JETMAT® egyedi strukturált érzékelő beavatkozó felszíne, homogén tisztító mátrix felépítése és fejlett áramlási logikája összességében egy új és roppant hatékony megelőző tisztítási lehetőséget kínál. A széleskörű adaptációs lehetőségek, a kiváló technológiai és konstrukciós sajátosságok és a beszennyeződést gátló nagy hatásfokú tisztítási módszer együtt kivételes preventív képességekkel ruházzák fel a JETMAT® tisztító-mátrixot (víz-sugár szőnyeget).

KIEMELKEDŐ HATÉKONYSÁG

Akár belső (pl.: feldolgozóiparból származó technológiai jellegű), akár külső (pl.: egyszerű környezeti) szennyeződést akarunk is féken tartani, a JETMAT® tisztítómátrix alkalmazott preventív tisztítási módszere – a szennyeződések azonnali fellazítása, lemosása, hatékony közömbösítése és eltávolítása együtt kiváló megoldást nyújt a védekezésben.
Nincs kivétel. Mindenkit lemosunk!

Alulírott, Berényi Vilmos, nemzetközi minőségügyi és GMP-auditor, a Helyes Gyártási Gyakorlat szakértője megvizsgáltam a JETMAT® által javasolt technológia megfelelőségét és alkalmazási környezetét, illetve annak lehetőségét, hogy egy egészségügyi, illetve „tiszta iparban” érintett iparági szereplő (gyógyszergyár, orvostechnikai eszköz előállító, élelmiszer és táplálék-kiegészítő gyártó, klinikai tápszer előállító, stb) az esetleges részletes bevizsgálási, validálási tevékenységek előtt is beruházzon a JETMAT® által fejlesztett és telepített technológiába.

 

A JETMAT® minden olyan tisztaságra törekvő (pontosabban arra kötelezett) iparágban meghatározó tényező lehet, amelynek minőségi rendszere megköveteli a helyes higiénés gyakorlatot (Good Hygiene Practice).

 

  • a teljes élelmiszer-előállítási láncban (állattenyésztéstől a feldolgozóiparon át, az értékesítésig) a növénytermesztéstől a takarmány-előállításig hasonlóképp
  • gyógyászati alapanyagok és segédeszközök gyártásánál, a gyógyszeriparban,
  • egészségügyi kezelések során, klinikai környezetben- és járóbeteg ellátásban
  • bébitápszer előállítás és a különféle étrendkiegészítők-gyártásában,
  • az orvostechnikai eszközök gyártásában, és a minősített gyártási környezetekben
  • az élelmiszerlánccal rokon, illetve kapcsolt területeken, mint pl. az állategészségügyben

 

A mikrobiológiai tisztaság fenntartása mellett, a fizikai és kémiai tisztaság helyes gyakorlatának kialakításában szintén meghatározó szerepet játszhat a JETMAT® . Meg tudjuk adni, hogy mit várhatunk el a tiszta zónák területén a kémiai, a mikrobiológiai és a fizikai tisztaság szempontjából, illetve mi az a határszennyezési küszöb, amelyet még nagy biztonsággal védeni képes a rendszerünk.
A JETMAT® tisztaságvédelmi képességei az élelmiszerlánc és a fent felsorolt egyéb szegmensek jelenlegi legnagyobb kihívását, a “definiálható tisztaság” gyakorlati rendszerét teremtik meg. Mindezt a kémiai szennyezésforrások megismerésével és az erre optimalizált környezetbarát oldószerekkel, a mikrobiológiai és higiénés terhelés jellegére kifejlesztett biocid hatásokkal (vegyszeres, hőmérsékleti és oldószeres hatások), a fizikai (por, sár, korom, stb.) szennyezésre vonatkozó veszélyek kialakulásának lokalizálásával.

 

A teljes felhasználói körben megszűnhet, vagy marginális szerepre jut a szakhatóságok (pl. ÁNTSZ) által elutasított “tisztítsuk, amíg tiszta nem lesz” elv. Helyette a validált tisztaságvédelmi folyamatok minőségbiztosított és dokumentált megvalósítása révén, valamint a maradék-szpéciesz figyelés lehetőségével a kívánt “állandóan és ismert szinten tiszta” (definiált szinten tiszta) állapot jön létre.
A JETMAT® kivételes tisztaságvédelmi képességeire alapozott validált számítógépes rendszerek révén értékelhető a napi működés biztonsága, ami minden “tiszta ipar” számára jelentős hozzáadott érték!

 

A “nem tiszta iparok” (mint pl. növénytermesztés, állattenyésztés) alkalmazói számára elsősorban a dekontaminációs hatékonyság fokozása érhető el a JETMAT® révén (a fertőtlenítés sebességének gyorsítása, a hatásosság reprodukálhatóságának fenntartása és az eredményesség garantálása, stb.)

 

A kórházi ellátásban a fertőzések lokalizálása és megfékezése, vagyis a kórokozók szétterjedését megakadályozó fokozott védelmet biztosító hatásmechanizmus a JETMAT® révén biztosítottá válik.

 

A fertőzések és mikrobiológiai szennyezés-források terjedésének hatékony megakadályozásával (az akár teljesen vegyszermentes fokozott víz (és szárazgőz) nyomással elérhető re-kombinált hatások egyesítésével) a kórházi fertőzések is visszaszoríthatóak, vagy akár teljesen megelőzhetőek.

 

A tervezett validálási igazolások (konstrukció validáció, worst-case tisztítási/dekontaminációs hatékonyság igazolás, challenge mikrobiológiai hatékonyság igazolás, többdimenziós carry-over hatás felmérése és limitjének kimérése, kritikus működési paraméterek figyelése, hardver kvalifikálás, specifikus tisztítási módszer validálások, specifikus reziduum (maradék) nyomon követés beépítése, stb.) révén javul a JETMAT® tisztaságvédelmi módszertanának fejlettsége, az ismert kockázatok kezelhetősége és a dokumentáltsága.

 

A JETMAT® csapata képes lesz a jövőbeni felhasználók kockázatelemzési rendszerei számára kockázatmenedzsment-portfóliót készíteni, a tisztaságtudatossági kockázati ismeretanyagot kiterjeszteni, és újabb tisztaságvédelmi minősítés-menedzsment kontrollokat bevezetni.

A JETMAT® tervezett teljeskörű üzemeltetésre (fejlett öndiagnosztika, karbantartási program, RealTime szabályzás, online ügyfélmenedzsment rendszer, stb.) épülő rugalmas ügyfélspecifikus szolgáltatási rendszere támogatja a felhasználók tisztaságmenedzsment minőségirányítási rendszereibe történő organikus beépülést, azok mérhető minőségi feljavításával egyidőben.

 

Elsődleges egészségügyi és élelmiszeripari felhasználási területek: műtők, kórtermek bejáratánál, kórházi bejáratoknál és az egészségügyi épületek közlekedési gócpontjaiban, tiszta terek be- és kilépő pontjain, a teljes élelmiszer előállítási láncban, az állattenyésztés és annak kapcsolt területeitől a belterjes növénytermesztésre használt épületek kritikus bejárataiban és átjáróiban, stb.
Működésoptimalizálási és paraméter-validálási módszerünk, a kvalifikált és minőségbiztosított rendszerekkel közösen biztosítják a megfelelőséget bármely “magas igényű iparágban”.

 

A JETMAT® a teljes élelmiszer előállítási láncban és az egészségügy minden szintjén egyfajta rendkívül hatékony tisztaságvédelmi zsilip szerepét képes betölteni. Mindezt környezetvédelmi elvárásoknak megfelelve akár teljesen vegyszermentes és fenntartható módszerekkel biztosítja.

 

Eközben az átmenő forgalmat cseppet sem lassítja, és a felhasználók részéről sem igényel különleges odafigyelést vagy bármiféle alkalmazkodási kötöttséget. Ennek köszönhetően létrehozhatók különféle egyedileg elkülönített burkolati szakaszok, melyek automatikusan megfékezik a szennyeződések szétterjedését. A beszennyeződések, a különféle fertőzések és azok közvetett hatásai döntő részben megelőzhetőek, miközben a takarítási kényszerek gyakorisága is nagyságrendekkel csökken. Összességében tehát kevesebb élőmunka ráfordítással, minden eddiginél magasabb szintű és fokozottan védett tisztasági állapot tartható fenn.

Berényi Vilmosnemzetközi minőségügyi és GMP-auditor, a Helyes Gyártási Gyakorlat szakértője

A JETMAT® rendszer egy olyan az épület szerves részét képező tisztaságvédelmi technológia, ami biztosítja az épületek fenntartható tisztaságát (BAT). Kézben tartja a külső és belső higiéniai kockázatok kezelését és alapjaiban változtatja meg az épületekkel kapcsolatos jelenlegi takarítási erőfeszítések és az elért eredmények arányát. A rendszer a felhasználók számára beavatkozást és alkalmazkodást nem igényelve szinte teljesen észrevétlenül működik, használata semmilyen forgalomlassítást nem igényel és a felhasználóknak semmire nem kell odafigyelniük a használat során!

Ritz Tibor tisztítás-technológiai szakértő